Artiklar

Föreningens årsmöte ägde rum den 24 april 2019

 
 Föreningens årsmöte var i Hagalund den 24 april kl. 14.00. Raili Hake berättade om boken "Vård i livet -Vård inför döden" som kommer ut i höst i Föreningens regi.