God Jul!

Föreningen Vård i Livets styrelse vill tacka alla medlemmar för det gångna året samt önska en fridfull Juletid och ett Gott Nytt år!