Föreningens årsmöte äger rum den 24 april 2019

 
 Föreningens årsmöte hålls i Hagalund den 24 april kl. 14.00. Raili Hake berättar om boken "Vård i livet -Vård inför döden" som kommer ut i höst i Föreningens regi.
Välkommen