Midsommarfesten på Solkulla hålles i år onsdagen den 20 juni 2018 kl. 14.00

Festen börjar med dagisbarnens sångprogram. Efter kaffet reser vi tillsammans midsommarstången. Vård i Livets frivilliga ordnar festen och Nordlingfonden är värd.