Midsommarfesten i Solkulla äger rum på onsdagen den 19 juni kl. 14.00

Festen börjar med dagisbarnens sångprogram. Efter kaffet reser vi tillsammans midsommarstången. Vård i Livets frivilliga ordnar festen och Nordlingfonden är värd.